Utökad integration med Kompanion

By January 12, 2017News SE

Kunder har länge efterfrågat en integration mellan Time Care Planering och Kompanion. Vi har nu möjliggjort en integration mellan systemen i båda riktningarna med uppdatering i realtid. Denna lösning gör att brukarbehovet i form av timmar och kompetenser skickas till Time Care Planering samt att schema från Time Care Planering överförs tillbaka. Framförallt för insatsplaneringen är det intressant att få information om personal och deras arbetspass.

För mer information vänligen kontakta oss.

 

Kompanion_TimeCare_logo_330pxl

Leave a Reply

Fields marked with an * are required