Skip to main content
RLDatix presenter

Time Care Forum

On Demand 2023

Redo att se On Demand?

Logga in nu

Vill du ha åtkomst?

Be om ett lösenord nu

Agenda

11:05 – 12:00

Time Care, produktutveckling aktuellt & framtiden | Andreas Nõu Product Manager, Cecilia Åkerlid PO Lead Time Care Pool, Pia Wellner PO Time Care Planering

Här får ni höra Time Cares produktchef Andreas Nou och produktägarna Cecilia Åkelid och Pia Wellner prata om vad som är aktuellt inom produktutvecklingen samt hur planen framåt ser ut

15:10 – 15:30 

Jeff Surges CEO RLDatix

Här får ni höra Time Cares produktchef Andreas Nou och produktägarna Cecilia Åkelid och Pia Wellner prata om vad som är aktuellt inom produktutvecklingen samt hur planen framåt ser ut

15:35 – 16:25

Ljungbys förändringsresa mot en effektivare schema & bemanning | Elin Gustafsson Systemförvaltare Ljungby Kommun, Ulrika Svensson Ekonom Ljungby Kommun

Efter att 2019 ha vänt på ett underskott på 20 Mkr genom att centralisera schemaläggningen och använda sig av Time Care, fortsatte Ljungby Kommun, Vård & Omsorg sin förändringsresa mot en effektivare schema & bemanning.

2021 beslutade sig kommunen för att ta in controller modulen som ett nästa steg i förändringsarbetet. Arbetet har lett till effektiv planering, behovsstyrd schemaläggning och en kraftig minskning av vikariebehovet.

Lyssna på Elin & Ulrika när de berättar om kommunens resa och hur deras planer ser ut framåt.

15:35 – 16:25

Centraliserad Schema, Lön och Bemanning - BAS:en i en effektiv verksamhet | Charlotte Jönsson, Områdeschef Linköpings Kommun

Linköpings kommun har valt att göra en satsning som innebär en stor kulturresa & organisationsförändring. Beslut togs att en ny enhet BAS (bemanning, administration och schema) ska inrättas. Tanken är att det är samma person på BAS-enheten som ska arbeta med hela processen från schemaläggningen till lönehanteringen. Förhoppningsvis ger det cheferna ett mer kvalificerat stöd i hela bemanningsprocessen.

15:35 – 16:25

En förändringsresa och dess utmaningar, ur ett medarbetarperspektiv | Emma Magnusson, Bemanningsplanerare Härryda Kommun Cecilia Lauri, Enhetschef Bemanningsenheten Härryda Kommun

Vilka utmaningar stöter man på under en förändringsresa och hur hanterar man det inom organisationen.

Hur får man medarbetare att se till helheten och anamma lagandan i en kulturförändring.

Lyssna på Härryda kommun när de delar med sig av sina erfarenheter och vad de har stött på under sin resa.

15:45 – 16:15

Hallstahammars Kommun, så skapade vi en hållbar förändring kring bemanning | Sara Frau Kallunki, Chefsassistent Hallstahammars Kommun Tuula Friberg, Enhetschef Hallstahammars Kommun Pernilla Möllberg, Chefsassistent Hallstahamars Kommun

Lyssna på när Hallstahammar berättar om den inte helt friktionsfria förändringsresan där chef och medarbetare tillsammans skapade en modell för bemanning utan delade turer som resulterat i sänkt användande av timvikarier och minskad sjukfrånvaro för medarbetarna, de har även infört 11 timmars nattvila.

14:00 – 15:00

Operativ benammingsplanering | KentGöran Eriksson, Implementationskonsult Time Care Marcus Gustavsson, Financial Managementkonsult Time Care

I denna föreläsning går vi igenom processen för att arbeta operativt i systemet.

14:30 – 15:00

Lösningar som ger mervärde | Lars-Olof Britzellie, Implementationskonsult Time Care

Denna presentation kommer ge er en genomgång av moduler som underlättar schemaläggningen, vikariehanteringen och kontrollen på budgeten.