Skip to main content
News

Release Time Care Planering 16.1

By May 3, 2016August 9th, 2022No Comments

Nu släpper vi Time Care Planering version 16.1

Denna version innehåller mycket nytt i tilläggsmodulen Time Care Planering Multi Access som är nya webben anpassad för rollen Schemaadministratör. Framförallt har funktionaliteten förbättrats och utökats.

I tilläggsmodulen Produktionsplanering har vi förenklat importen av besöksunderlag från TES och Laps Care samt automatiserat skapande av bemanningskrav utifrån detta underlag.

Med kombinationen Time Care Planering Multi Access och Produktionsplanering går det nu att lägga in och följa upp budget mot bemanningskrav och planerade resurser. Dessutom visar grafer nuläget på vecko- och månadsnivå.

Tilläggsmodulen Time Care Scheduler har ett antal förbättringar i produkten som underlättar arbetet på olika sätt. Förbättringar i form av rättvisare och snabbare scheman med automatik.

I övrigt har fokus legat på att göra Time Care Planering mer stabil genom att rätta fel och se till att existerande funktionalitet fungerar korrekt.

Plattformskraven har uppdaterats och från denna 16.1-version är SQL2012 den lägsta databasversionen som stöds. Viktig information: för operativsystemet gäller lägst Windows 7 eller Windows Server 2012. För er som ännu inte uppgraderat servermiljön eller vill ha en enklare och mer kostnadseffektiv lösning kan vi nu erbjuda drift i vår Allocate Cloud-miljö. Ta kontakt med säljansvarig för mer information!