Skip to main content
News

Produktsläpp – Time Care Planering version 14.2

By November 21, 2014No Comments

Onsdag 26 november kommer Time Care Planering version 14.2 släppas.

Denna version innehåller en helt ny tilläggsmodul ”Produktionsplanering” som vi arbetat mycket med och kommer fortsätta att utveckla. I den här första versionen har fokus legat på att kunna importera besöksplaner från detaljplaneringssystemen TES och Laps Care. Det finns också möjlighet att lägga upp en timbudget per vecka som efter skapade bemanningskrav går att följa upp mot. I kommande versioner kommer funktionaliteten ytterligare byggas på med möjlighet att importera data från andra system.

Tilläggsmodulen ”Time Care Scheduler” har ett antal förbättringar i produkten som underlättar arbetet på olika sätt genom att mer rättvisa scheman skapas, snabbare och med automatik.

Slutligen kan vi berätta att en första version av webben för Time Care Planering kommer släppas våren 2015.

Vill du veta mer om den nya versionen 14.2 är du välkommen att kontakta oss.